Prosím o přesnější výklad vyhl. č. 195/2005 – Kontrola účinnosti sterilizač. přístrojů – Fyzikálními systémy – str. 3829 „Aparatury ukazovací nebo zapisovací k měření teploty mají čidla …….“. Co se konrétně myslí těmito aparaturami?? Moc Vám děkuji.

Vámi citované „aparatury“ jsou (obecně řečeno) vestavěné měřící přístroje sterilizátoru, které měří teplotu v průběhu sterilizačního cyklu. Dále to mohou být i další měřící přístroje (externí), sloužící k ověřování správnosti nastavení vestavěných měřidel. Podrobnosti určují příslušné technické normy. Ivan Kareš

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *