Jak často je potřebné a vhodné provádět hygienickou kontrolu /kontrolní stěry/ na operačním sále /obor oftalmologie/. Děkuji za odpověď. Věra

Obecně vzato, zodpovídá za kvalitu provozu v plném rozsahu provozovatel. Explicitně není v žádném předpise stanoven ani způsob ani četnost kontrol. Potřeba bude jistě odlišná také ve vazbě na stavebně technické řešení operačního provozu, jeho organizaci, četnost a druhy operačních výkonů. Svoji roli hraje také vybavení, způsob a kvalita větrání, sanitace atd. Přiměřené mi však připadají kontroly osobou pověřenou provozovatelem měsíčně nebo alespoň čtvrtletně s objektivizací efektu sanitace s dezinfekcí pomocí stěrů či otisků. Ivan Kareš

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *