Prosím o doporučení literatury, popř. internetových stránek, kde je možno najít detailní informace o tzv. suché cestě nástrojů z opeačních sálů na centrální sterilizaci. Moc děkuji, Anna.

V zásadě platí, že použité ( t.j. biologicky kontaminované ) zdravotnické prostředky (ZP) mají být bezprostředně po použití dekontaminovány před vlastním mytím a čištěním. Dekontaminace se děje obvykle v místě použití vložením ZP do dekontaminačního roztoku, v němž jsou pak transportovány k další manipulaci na centrální sterilizaci. Pokud je cesta ZP z místa užití (kontaminace) na CS krátká, nekomplikovaná a nehrozí (?!) šíření infekce a ohrožení personálu či pacientů, lze provést transport přímo na CS k dekontaminaci a následné kompletní předsterilizační přípravě. Obecný návod není, vždy je nutno vycházet z konkrétních místních podmínek! Já osobně tento postup nedoporučuji. Ivan Kareš

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *