Kde je nakázáno,že se rehabilitační vany musí dekontaminovat po použití pouze jednorázovým materiálem – perlanem, který se poté musí vyhodit? Nelze používat žínky, které které měníme 1x za 14 dnů?

Neznám platný právní předpis, který by nařizoval užívat k dezinfekci povrchu rehabilitačních van jednorázový materiál. Z povahy věci vyplývá, že vhodně zvolený účinný dezinfekční prostředek ve správné koncentraci a na stanovenou expoziční dobu je aplikován na plochu prostřednictvím vhodné pomůcky. Pomůcka musí být udržována v čistotě, prána a sušena v potřebných krátkých intervalech nebo obměňována. Ivan Kareš

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *