Dobrý den, jaké jsou prosím požadavky na druh a četnost používání testů pro malé parní ster.Stačí proces.test, je nutné vkládat při každe sterilizaci např. multipar. testy?

Vyhl.MZ ČR č.195/2005 Sb. předepisuje písemnou dokumentaci sterilizace a úspěšnost sterilizace se dokládá a) zápisem do sterilizačního deníku nebo podepsaným záznamem registračního přístroje nebo podepsaným výstupem z tiskárny b) datovaným písemným vyhodnocením chemického testu sterilizace v každé vsázce (t.zn.multiparametrového!) c) datovaným písemným vyhodnocením denního BD testu a uložením testu do dokumentace d) datovaným písemným vyhodnocením vakuového testu Každý jednotkový obal musí být označen chemickým procesovým testem. Ivan Kareš

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *