Zpráva z konference Hygiena ve zdravotnických zařízeních a prevence nozokomiálních nákaz, Jeseník 2008

VII. konference s mezinárodní účastí Hygiena ve zdravotnických zařízeních a prevence nozokomiálních nákaz se uskutečnila ve dnech 18. – 20. 5. 2008 v Priessnitzových lázních v Jeseníku.

Již po sedmé se v krásném horském prostředí Priessnitzových lázní v Jeseníku 18. – 20 . 5.2008 setkali odborníci z řad zdravotníků České i Slovenské Republiky, aby navázali na každoroční tradici.
Záštitu nad konferencí převzala Česká společnost pro sterilizaci, která se také podílela na organizaci ve spolupráci s Aesculap Akademií a obchodním týmem B. Braun Medical s.r.o, divize OPM.
Konference nabízí každoročně skvělou příležitost pro zdravotníky obeznámit se s novými postupy a procesy v oboru dezinfekce a hygieny ve zdravotnických zařízeních. Dvoudenní bohatý odborný i společenský program zcela naplnil očekávání účastníků.
Víc než stovka odborníků, která se účastnila angažované diskuze ohodnotila konferenci jako velice přínosnou, s rostoucí tendencí kvality.

Příloha: Vyhodnocení konference a newsletter (formát pdf)

VII th Conference
Hygiene in Medical Facilities and Prevention of Nosocomial Infections, 18 – 20 May, 2008
reported by Andrea Smišková

For the 7th time the conference ´Hygiene in Medical Facilities and Prevention of Nosocomial Infections´ was succesfuly held on 18th till 20th of May 2008 at the Priessnitz Spa in Jeseník.
The conference was initiated by Czech Society for Sterilisation and the Aesculap Academy in cooperation with Sales and Marketing Team of OPM Division, B. Braun Medical, s.r.o.
The conference provided perfect and traditional oportunity for medical experts specialized in Disinfection and Hygiene to share new methods and procedures.
Two days scientific and social programme was situated in beautiful mountainy country side which was additional enjoyable bonus for nice impression.
More than hundred participants , medical doctors and nurses attended comprehensive scientific programme and heated discussion, which they evaluated on the order of up grade quality.
We are very pleased to receive exquisite feedback and we hope next year will be as satisfied and succesful as it was in 2008 in Jeseník.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *