Firma Bode na svých intern. stránkách deklaruje u desinfekčního prostředku Korsolex dobu použitelnosti 7 dnů cit.“ v případě nízkého i vysokého bílkovinného zatížení“. Není tento postup v rozporu s vyhl.č.195/05 Sb. ? děkuji

Předpokládám, že se jedná o výklad k Vyhl. č. 195/2005 Sb., odst. Chemická dezinfekce, kde se v záhlaví tohoto článku píše, že „Při použití chemických přípravků se postupuje podle návodu výrobce.“ A zároveň je v bodě a) uvedeno: „… Připravují se pro každou směnu (8 nebo 12 hodin) čerstvé, podle stupně zatížení biologickým materiálem i častěji,“. (Zde se nabízí otázky; je 8 hodin ten správný čas?, jak je to testováno? není 12 hodin příliš? na základě čeho jsou tyto časy určeny? jsou pracovní roztoky „jednodenních“ přípravků stabilní celých 8-12 hodin, když výrobce nedeklaruje jejich stabilitu?) Vzhledem k tomu, že nám nebylo jasné, kterou z těchto dvou citací máme splňovat, jsme již v roce 2001 požádali MZ ČR, Útvar hl. hygienika o vyjádření. Dr. Kvášová nám tehdy sdělila, že pokud prokážeme (mikrobiologickou expertízou při vyšší biologické zátěži) v akreditované laboratoři v ČR vícedenní účinnost pracovních roztoků dezinfekčních přípravků, dostaneme povolení k používání na více dní i v ČR. A to se také stalo pro přípravky Korsolex® AF, Korsolex® basic jsme obdrželi povolení k prodeji pod reg. č. HEM – 381 -26.3.01/8492. Tento případ je pro nás precedentem i pro další používání stejně účinných či účinnějších přípravků (např. Korsolex® plus,…). Vícedenní účinnost pracovního roztoku výše uvedených přípravků byla prokázána v akreditovaných laboratořích v ČR i SRN. Tyto expertízy na požádání doložíme. V souvislosti s používáním např. Korsolex® AF deklarujeme: „Prokázaná účinnost pracovního roztoku je 5 dní. Roztok vyměňte, když se začne zbarvovat do červena. Korsolex® AF není kompatibilní s aldehydovými přípravky.“ Pokud budou dodržována všechna doporučení výrobce, je použití Korsolexu AF účinné a bezpečné. Pro ostatní přípravky (Korsolexy) máme doporučení obdobná. V Německu (zemi výrobce) i dalších zemích Evropy (a nejen EU) je používání vícedenních roztoků běžnou záležitostí. Přípravky Korsolex® AF, Korsolex® basic, Korsolex® plus splňují všechny předepsané normy EU a jsou běžně používány na více dní. V případě jakýchkoliv pochybností a dotazů se prosím obraťte přímo na mne. S úctou / Best regards Jana Zikmundová Bode, s.r.o.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *