Na základě jeké legislativy nelze k uložení nebezp. odpadu kontaminovaného biolog. materiálem v ordinacích použít PVC potravinářské uzavíratelné láhve ? (PVC láhve od mléka, minerálek). děkuji

Pro likvidaci zdravot. odpadů platí § 10 odst. 5 vyhlášky č. 195/2005 Sb., úprava podmínek předcházení vzniku a šíření inf. onemocnění, cituji: veškerý odpad se odstraňuje denně, odpad vznikající u lůžka pacienta bezprostředně. nebezpečný odpad se ukládá do oddělených krytých nádob, nejlépe spalitelných, popřípadě uzavíratelných obalů. Drobný odpad, včetně jednorázových jehel, se ukládá do pevnostěnných, uzavíratelných a spalitelných obalů bez další manipulace. Podrobnější popis způsobu ukládání odpadů řeší Metodické doporučení k nakládání s odpady ve zdravotnictví – z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení, které vydalo Ministerstvo životního prostředí Praha v červenci 2007. Dle § 5 odst. 3 vyhlášky č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami, ve znění pozdějších předpisů, – Výrobky určené pro styk s potravinami, které jsou určeny pro opakované použití, musí i při opakovaném použití vyhovovat hygienických požadavkům stanoveným touto vyhláškou. Tyto výrobky nesmějí být ani dočasně použity pro nepotravinářské zboží. PET lahve vhodným obalem např. na jehly nejsou – možnost propíchnutí. MVDr. Eva Chomoucká

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *