Dotaz na pana Ing.Šefrnu z Medplanu zda má kdispozici standardy na plasmovou sterilizaci. tedy zda existují standardy vůči chemickým testům třídy 4 děkuji

K níže uvedenému sděluji jeho autorovi: 1. nejsem si zcela jist co rozumí autor dotazu pod označením „standardy plasmové sterilizace“. Neznám žádnou technickou normu pro takový postup, jen pro sterilizace parami H2O2 (může být i plasma). Konkrétní postup a jeho parametry uvádí jistě výrobce sterilizátoru. 2. Postup ověření účinnosti sterilizace obecně je uveden v normě ČSN EN ISO 14937:2005. 3. Vhodné sterilizační postupy pro konkrétní ZP má poskytnout jejich výrobce dle požadavků v normě ČSN EN ISO 17664:2004. 4. Chemickými indikátory se zabývá norma ČSN EN ISO 11140-1:2005, ale tzv. „stanovené hodnoty“ uvádí jen pro indikátory třídy 1 (procesové). 5. Stanovit hodnoty proměnných pro indikátory vyšších tříd je právem jejich výrobce a právem uživatele je rozhodnout, zda mu vyhovují k danému účelu, jak zmiňuje např. norma ČSN EN ISO 15882:2004. (Např. pro indikátory BROWNE 2500 se udávají hodnoty koncentrace peroxidu, doby působení a teploty par. Dále je k dispozici srovnání s výsledky bioindikátorů při aplikaci ve sterilizátorech STERRAD 50 a STERRAD 100S.) Ing. Václav Šefrna MEDPLAN spol. s r.o.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *