STERIL.CZ – mezinárodní kongres pořádaný Českou společností pro sterilizaci – v příloze PŘIHLAŠOVACÍ PODMÍNKY, PŘIHLÁŠKA, DEFINITIVNÍ PROGRAM.

Každoročně se sejde na podzim v Brně odborná i laická veřejnost zajímající se o problematiku zdravotnictví. Každoročně se uskuteční při veletrhu MEDICAL FAIR BRNO/Central Europe – mezinárodním veletrhu zdravotnické techniky, rehabilitace a zdraví – mezinárodní konference STERIL.CZ. Konference je prezentována rovněž jako IV. výroční konference České společnosti pro sterilizaci.STERIL.CZ – mezinárodní kongres pořádaný Českou společností pro sterilizaci.

Každoročně se sejde na podzim v Brně odborná I laická veřejnost zajímající se o problematiku zdravotnictví.
Každoročně se uskuteční při veletrhu MEDICAL FAIR BRNO/Central Europe – mezinárodním veletrhu zdravotnické techniky, rehabilitace a zdraví – mezinárodní konference STERIL.CZ. Konference je prezentována rovněž jako IV. Výroční konference České společnosti pro sterilizaci.
Akce se bude konat prvé dva dny veletrhu 21. – 22.10.2008.
Místem konání bude Kongresové centrum BVV Brno-výstaviště, sály A, B.
Akce je zařazena do programu celoživotního vzdělávání a bude kreditována pro NLZP.

Programové zaměření bude na problematiku dezinfekce, dekontaminace a sterilizace zdravotnických prostředků ve zdravotnických zařízeních /ZZ/ a s tím související činnosti.
V dnešní době stále roste jak legislativní, tak provozní tlak na tuto oblast. Tato problematika totiž souvisí se všemi zdravotnickými obory a výkony. Současně se mění zpracovávané objemy, sortiment, technologie, rizika – složitější je např. Instrumentarium, endoskopy, robotická chirurgie, automaty.
Vznikají specializovaná a centralizovaná pracoviště ve ZZ, ale např. I na úrovni širší – regionální. Současně vznikají nebo se modernizují menší ZZ, ambulance, privátní praxe.
Roste význam odborné profilace a specializace zařízení I zaměstnanců. Je požadována vysoká úroveň výkonu, odpovědnosti, vzdělávání, ekonomických kritérií, bezpečnosti. Opodstatněnost vykonávaných činností, logistika, sledování světového vývoje a trendů, nové technologie a přístroje – I to budou témata letošní konference STERIL.CZ.
Česká společnost pro sterilizaci má své členy /cca 320/, ale I industriální partnery. Většina z nich se účastní a bude se prezentovat se svými produkty v místě konference. Bude zde na 30 prezentačních míst s přístroji sterilizačními, dekontaminačními, mycími. Bude nabízena široká škála dezinfekčních a mycích prostředků, obalových materiálů všech druhů, kontrolních testů a mechanizmů od světových producentů.

Česká společnost pro sterilizaci je členem World Forum for Hospital Sterile Supply. Do tohoto světového fóra je začleněno již 49 národních společností z celého světa. Z toho vyplývá, že I poznatky a diskuse na STERIL.CZ jsou konfrontovány s realitou světovou.
Všechna zdravotnická zařízení, jako uživatelé, rovněž výrobci a prodejci, jako dodavatelé, bez rozdílu velikosti a zaměření, se musí vyrovnat se stále rostoucími požadavky a předpisy. Stále častěji I se soustavou norem a to jak českou, tak I akceptovanou v EU. Jsou zaváděny do zdravotnických provozů normy ISO.
I o tom se jedná na konferenci STERIL.CZ.
Řada ZZ se uchází certifikovanými činnostmi o akreditaci.
I v tom může napomoci konference STERIL.CZ.
Bude zde možno kontaktovat odborné kolegium z ČR a řady evropských států. Výměna poznatků a poměření se s jinými pracovišti, dokonce v rámci širším než je ČR, by měla těm aktivním účastníkům pomoci při orientaci a nesnadné práci zdravotníků. Pomoci při zvládání problematiky dezinfekce, dekontaminace, sterilizace, hygieny a epidemiologie.

Můžete si stáhnout Oznámení o konferenci (pdf).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *