Dobrý den, jaké jsou krajní hodnoty vakuového testu. Děkuji za odpověď.

Zkouška pronikání vzduchu (vakuový test) se používá k prokázání, že množství vzduchu proniklého do sterilizační komory v průběhu evakuačních period nedosáhne hodnoty, která by zabránila průniku páry do vsázky sterilizátoru a představovala též potenciální riziko dekontaminace vsázky během sušení(viz kap. 20. ČSN EN 285). Nevím o jaké sterilizátory se jedná, ale výše uvedená norma specifikuje požadavky pro velké parní sterilizátory ( nad 1 STJ) a ČSN EN 13060 určuje požadavky na malé parní sterilizátory ( do 1 STJ). Jak vyplývá z výše uvedené citace, vakuum test je důležitý autodiagnostický test parních sterilizátorů s frakcionovaným vakuem, jehož nevyhovující výsledek může negativně ovlivnit celý následný sterilizační proces.Výše citovaná norma 285 ( týká se výrobců ST) se podrobně zabývá v kap. 20 jakými postupy a měřeními se dosáhne požadovaných parametrů. Cit. Odst. 20.2.3 ČSN EN 285 „Při stabilizované teplotě ( pozn. ne během dne po již provedených sterilizačních cyklech) a prázdné sterilizační komoře spustit test.cyklus. Když absolutní tlak v komoře dosáhne hodnoty 7 kpa ( 70 mbar) nebo u analogových manovakuometrů -93 Kpa, se uzavřou všechny ventily spojené se sterilizační komorou a vypne vakuové čerpadlo (vývěva). Pak zjistit a zaznamenat čas (t1) a absolutní tlak (p1). Čekat nejméně (300 + – 10) s, aby se umožnilo odpaření kondenzátu v komoře, a poté opět odečíst a zaznamenat absolutní tlak ve sterilizační komoře(p2) a čas (t2). Po dalších (600 + – 10) s znovu odečíst a zaznamenat absolutní tlak v komoře (p3) a čas (t3).“ Parní sterilizátory jsou vybaveny samostatným testovacím programem s předdefinovanými parametry ( viz. dále), které jsou nastaveny u výrobce tzn. celý tento proces probíhá automaticky. Na konci zkoušky musí být pro časový úsek 600 s rychlost nárůstu tlaku v souladu s ustan. čl. 8.3.2.2 cit. normy . Nárůst rychlosti tlaku nesmí být větší než 0,13 Kpa/min (1,3 mbar/min). Závěr: pokud provozujete PS s digitálním měřidlem, lze celkem spolehlivě odečíst hodnoty na dispeji, případně následně z výpisu tiskárny nebo paměťové karty. Horší je to u běžných manometrů, kde odchylku např. 2 Kpa za 15 min ztěží spolehlivě vyhodnotíte. Moderní parní sterilizátory po ukončení vakuum testu indikují vždy stav – zda vyhovuje či nikoliv. Richard Janů S-DENT Brno

1 thought on “Dobrý den, jaké jsou krajní hodnoty vakuového testu. Děkuji za odpověď.”

  1. Dobrý večer, mám velký problém,který mi doslova drásá srdce! K tomu vakuovému testu – máme moderní sterilizátory,ale parametry musíme i přesto sledovat!Na konci programu se vypsalo: splněno, vyhovující, vakuum 10,6 kpa, konec 23,7.Přístroj ani nealarmoval,tak jak jim můžeme věřit? Jsem na pokraji zhroucení, protože jsem tuto skutečnost přehlédla a hrozí mi postih,jakého dopadu ještě netuším

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *