dobrý den, prosím o názor hygieniků pro správný postup při zavádění PŽK, práce ve sterilních rukavicích?dezinfekce před vpichem sterilním nebo nesterilním tamponem?Děkuji Volfová

Vyhláška 195/2005 Sb, kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz ZZ a ÚSP v §7 odst.(5) písmeno e) uvádí:…ochranné pomůcky se volí ve vztahu k výkonu, zátěži a riziku pro pacienta. Vzhledem k výkonu, t.j. zavedení PŽK, kde se nejedná o operační výkon s nutností použití sterilních ochranných pomůcek, je dostačujíci použití jednorázových rukavic. Při dezinfekci neporušené kůže lze použít dezinfekci ve sprayi, případně tampon s dzf. přípravkem, který není sterilní. Set pro zavedení PŽK samozřejmě jednorázový, sterilní. I následné zabezpečení místa vpichu bude kryto sterilním materiálem. RNDr. Hana Laštovková KHS Brno

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *