IV. výroční konference České společnosti pro sterilizaci – STERIL.CZ je minulostí

Česká společnost pro sterilizaci Vás zve a těší se na Vaši účast na příští V. výroční konferenci CSS – STERIL.CZ v roce 2009.Vážení.

Dovolte, abych Vám jménem České společnosti pro sterilizaci /CSS/ poděkoval za Vaši účast, prezentaci, záštitu nebo podporu IV. výroční konference České společnosti pro sterilizaci – STERIL.CZ, která se uskutečnila ve dnech 21. – 22.10.2008 v Brně jako tradiční satelitní odborná akce mezinárodního veletrhu Medical Fair Brno 2008.
Konference se účastnilo 279 zaregistrovaných účastníků. Prezentováno bylo 25 sdělení,
z toho 10 zahraničními autory. Zdravotnická i laická veřejnost měla možnost se seznámit a konfrontovat se zkušenostmi a poznatky z ČR, Itálie, Polska, Německa, Slovenska, Rakouska, Švédska. Sdělení byla často pojata v celoevropském kontextu. To bylo také hlavním záměrem pořadatelů.
Prezentována byla exaktní problematika dekontaminace, dezinfekce, sterilizace, logistiky, normalizace postupů, certifikace zdravotnických provozů a činností, opatření pro legislativní bezpečí pacientů, ale i poskytovatelů zdravotnických služeb. Program konference a prezentace partnerů CSS v předsálí Kongresového centra BVV byly odrazem aktuálního stavu a úrovně činností, techniky a produktů v oblasti dezinfekce a sterilizace. Tak byla nastavena nosná témata brněnské konference CSS. Tak konference navazovala na souběžný veletrh a jiné satelitní odborné akce v areálu brněnského výstaviště.
Většina přednesených sdělení bude publikována v periodiku Nové vademecum sterilizace /ISSN 1802-0542/, které je pro Vás přístupné na webu CSS – steril.cz.
S přáním pěkných dní se těšíme na další setkání a především na příští mezinárodní konferenci STERIL.CZ – V. výroční konferenci České společnosti pro sterilizaci v roce 2009.

Za CSS

RNDr. Bruno Šudřich
předseda společnosti

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *