Přeji dobrý den,prosím vysvětlete mi co je to inertní plyn a nekondenzovatelné plyny v komoře PS. Děkuji .

dle definice z normy ČSN EN 285 : Nekondenzovatelný plyn (non-condensable gas) je vzduch nebo jiný plyn , který v podmínkách parní sterilizace nekondenzuje. Jde tedy o plyny rozpuštěné již v napájecí vodě vyvíječe páry pro parní sterilizátor. Plyny se ve vyvíječi páry dostanou prakticky beze změny do vytvořené páry a spolu s ní do komory sterilizátoru. Problém spočívá v tom, že vyšší obsah plynů v páře znemožní účinnou sterilizaci.Zjednodušeně je možno říci , že plyny blokují účinný přístup páry ke sterilizovanému materiálu. Sterilizační proces , vzhledem k tomu , že plyny jsou přímo v napájecí páře, již nemá možnost je potlačit. Vysoký obsah může být příčinou nevyhovujícího Bowie-Dick testu apod.Norma ČSN EN 285 proto stanovuje maximální přípustné množství 3,5% V/V nekondenzovatelných plynů (odstavec: 13.3.2).Pro snížení obsahu nekondenzovatelnývh plynů se v podmínkách parní sterilizace používá úprava napájecí vody pro vyvíječe páry např. – termické odplynění napájecí vody. S pozdravem Ing. Michal HabrovecBMT Medical Technology s.r.o.Cejl 50656 60 BRNOtel. : +420 545 537 313e-mail: michal.habrovec@bmt.czhttp:/www.bmt.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *