Pacienti diabetici dříve odnášeli odpad – použité injekční stříkačky a jehly a sklo od aplikace inzulínu do lékáren. Nyní jsem se setkala s problémem, že lékarny od nich tento odpad nechtějí brát a dia lékař také ne. Má někdo za povinnost tento odpad od nich brát a likvidovat?

Popsaný stav je, bohužel, na území ČR běžný. Platná legislativa nezavazuje ani lékárny ani poskytovatele zdravotní péče ke shromažďování jiného odpadu než vznikajícího vlastní činností. Pacienti, u nichž takový odpad vzniká, jsou nuceni se chovat jako jiní občané a tento zdravotnický odpad přiřazovat k domovnímu odpadu a bez dalšího třídění jej ukládat do kontejnerů na směsný domovní (komunální) odpad. Je to „černá díra“ v zákonných ustanoveních o odpadech.

Ivan Kareš

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *