Prosím o odpověd, zda při vstupu na JIP, která má boxový systém, musí všechny osoby vstupující na JIP a ne na boxy pacientů vždy použít ochranný empír a návleky ? V rámci úspor je navrhováno používání pláštů pouze při vstupu na jednotlivé boxy. děkuji

Obecně platí, že ochranný oděv a další ochranné prostředky jsou použity jen na pracovišti, pro něž jsou určeny. Tato skutečnost by měla být rovněž zakotvena ve schváleném provozním řádu pracoviště. Konkrétně: Pokud na JIP přichází personál, návštěva (?), konsiliář, vizitace zvenčí ( t.j. i z jiného pracoviště), musí si ochranný empír i návleky vzít již při vstupu na JIP.

Ivan Kareš

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *