Ráda bych se zeptala zda název epidemiologická sestra je oficiální ? Druhý dotaz zda se uvažuje, že bude patřit k nástavbovému nebo základnímu vzdělávacímu programu středního zdravotnického personálu. Děkuji

Funkce epidemiologické sestry či ústavního hygienika oficiálně není určená a v žádném platném právním předpisu ji nenajdete.

Legislativně se řídíme Zákonem č. 96/2004 Sb. pro nelékařské zdravotnické pracovníky, kde je uvedena v § 13 Odborná způsobilost asistenta ochrany veřejného zdraví a dále Vyhláška 424/2004 Sb. §12, o náplni činnosti, což dle kvalifikace odpovídá pracovníkovi hygienické stanice.

Ani tak důležitý zdravotnický zákon jako je zákon č.258/2000 Sb. se problémem osoby pověřené managementem nemocniční hygieny nijak nezabývá.

Pokud je mi známo, ani v připravované novelizaci Vyhlášky MZ č.195/2005 Sb. není žádný požadavek v tomto směru. Jediný oficiální dokument, který uvádí funkci zdravotnického pracovníka zabývajícího se nemocniční hygienou, je Metodické opatření č.23 Ochrana proti nemocničním nákazám, publikované ve Věstníku MZ 11-12 /1982.

Cituji:

Čl.3 Úkoly vedoucích pracovníků

1e) postupně vytváří podmínky k tomu, aby bylo možno v nemocnicích o více než 800 lůžkách pověřit na plný úvazek jednu zdravotní sestru nebo asistentku hygienické služby úkolem sledovat průběžně dodržování hygienických a protiepidemických zásad při provozu nemocnice.

Následující Vyhlášky MZ č.207/1992 Sb., 440/2000 Sb. a 195/2005 Sb. citovanou část už nemají.

Z toho je patrné, že je jen na daném zdravotnickém zařízení, jaký název pro funkci pracovníka věnujícího se problému hygieny, prevence a nemocničním nákazám zvolí.

Iberlová Jana

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *