Dobrý den, zajímá mě likvidace drobného ostrého odpadu(jehly) z odd..Pevnostěnné,uzaviratelné a spalitelné kontejnery se likvidují denně(i když nejsou naplněné)? nebo je max.doba mezi shromážděním odpadu v létě 48h. v zimě72h Děkuji za odpověď

Platným právním předpisem není stanoven žádný časový interval. Ve vyhlášce MZ ČR č. 195/2005 Sb. se uvádí „Veškerý odpad se odstraňuje denně…“ a „…Maximální doba mezi shromážděním odpadu a odstraněním odpadu je v zimním období 72 hodin a v letním období 48 hodin …“ . Při předpokládané minimální kontaminaci jehel v ambulantním provozu a bezpečném skladování i manipulaci ve vyhovujícím pevnostěnném boxu pokládám týdenní intervaly výměny za přiměřené. Ivan Kareš

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *