Dobrý den, zajímají mě výrobcem deklarované vícedenní dezinfekční prostředky (např.korsolex AF 5denní) Vyhláška ukládá vždy pro jednu směnu nový dez. roztok. Jak je to tedy při hygienické kontrole ? Jak je to u prostředků pro VSD vícedenních ?Děkuji

1) dezinfekční roztoky se připravují  pro každou směnu  čerstvé, podle stupně zatížení biologickým materiálem i častěji.
2) VSD – dezinfekční roztoky se musí uchovávat v uzavřených nádobách. Frekvence výměny dezinfekčních roztoků  pro VSD se řídí návodem na etiketě přípravku.Obvykle je stanovena výrobcem maximální doba, proto je nezbytné, aby zdravotnický pracovník testoval účinnost v průběhu uvedené doby, protože platí,čím denně větší počet přístrojů s optikou ošetřujeme VSD , tím je větší pravděpodobnost, že koncentrace dzf.přípravku ke konci exspirace může být neúčinná. Jedná se o pracovní dezinfekční roztoky. Pojistka je také v povinnosti vést deník, platí pro VSD a pro dvoustupňovou dezinfekci.

Výrobce u Vámi uváděného přípravku si napíše to,co v laboratoři odzkouší, ale praktické použití se musí řídit právním předpisem a ten je víc a je závaznější než etiketa přípravku.

S pozdravem Zelenková J.

1 thoughts on “Dobrý den, zajímají mě výrobcem deklarované vícedenní dezinfekční prostředky (např.korsolex AF 5denní) Vyhláška ukládá vždy pro jednu směnu nový dez. roztok. Jak je to tedy při hygienické kontrole ? Jak je to u prostředků pro VSD vícedenních ?Děkuji”

  1. V první části odpovědi týkající se používání vícedenních roztoků používá dr. Zelenková citaci z právního předpisu, konkrétně Vyhlášky MZ ČR č. 195/2005 Sb. Zároveň vysvětluje, že „praktické použití se musí řídit právním předpisem a ten je víc a je závaznější než etiketa přípravku“. Rád bych podotkl, že ve stejném právním předpisu je o několik řádků výše napsáno: „Při použití chemických přípravků se postupuje podle návodu výrobce.“ Tento návod je uveden na etiketě a v katalogovém listu přípravku. Jinými slovy je v odpovědi uvedeno, že jedna část Vyhlášky MZ ČR č. 195/2005 Sb. „je víc a je závažnější“ než jiná její část. To podle mého názoru není možné.
    Zásada, že „dezinfekční roztoky se připravují pro každou směnu čerstvé, podle stupně zatížení biologickým materiálem i častěji“ je podle mě ve vyhlášce uvedena zbytečně a nadbytečně, protože vzhledem k množství a rozmanitosti dezinfekčních přípravků na trhu by měl být jediným pravidlem, kterým se řídit při používání přípravku, návod výrobce. Výrobce BODE testuje své přípravky podle evropských norem nejen v laboratorních podmínkách (suspenzní kvantitativní testy), ale také za praktických podmínek. Všechna doporučení uvedená v návodu k přípravkům dává při vědomí své plné odpovědnosti za účinnost a deklarované vlastnosti svých přípravků. Ve všech zemích, kde se přípravky na dekontaminaci nástrojů (Korsolex plus, Korsolex med AF) používají, je vícedenní používání pracovních roztoků naprosto běžné a bezproblémové.
    Petr Havlíček, Product Specialist, BODE, s.r.o.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *