Může si mikrobiologická laboratoř provádět sama sobě kontroly účinnosti sterilizačních přístrojů, aniž k tomu má akreditaci a autorizovanou osobu? Je možno tyto kontroly uznat ve smyslu požadavků vyhl. 195/2005 Sb.? Děkuji, Koll.

Vážená kolegyně,
stejně jako podobné další množící se otázky je tato problematika záležitostí metodického vedení orgánů ochrany veřejného zdraví. Obraťte se, prosím, na vlastní nadřízené, případně hlavního hygienika ČR.
S úctou
Ivan Kareš

1 thought on “Může si mikrobiologická laboratoř provádět sama sobě kontroly účinnosti sterilizačních přístrojů, aniž k tomu má akreditaci a autorizovanou osobu? Je možno tyto kontroly uznat ve smyslu požadavků vyhl. 195/2005 Sb.? Děkuji, Koll.”

 1. Aniž bych jakkoliv předjímal případný komentář či výklad orgánů veřejného zdraví ve věci tohoto dotazu, dovolím si zde uvést několik nepochybných faktů:
  1. Podle přílohy č. 3 odst. V vyhlášky č. 195/2005 Sb. platí, že „Kontrolu steriliztace provádějí pověřené osoby“.
  2. Podle § 83a odst. 1e zákona č. 258/2000 Sb. dále platí, že (volně řečeno) „Osobou způsobilou provádět kontrolu dezinfekce a sterilizace je osoba s osvědčením vydaným na základě tzv. autorizace ve smyslu tohoto § zákona“.
  Z výše uvedeného pak lze dovodit, že zmíněnou kontrolu dezinfekce a sterilizace smí provádět pouze osoba mající osvědčení o autorizaci podle § 83 a násl. zák. č. 258/2000 Sb.
  Zda osoba s osvědčením o autorizaci musí být současně akreditovanou laboratoří stanoví podmínky autorizace, které vydává MZČR.
  Seznam držitelů autorizace uveřejňuje MZČR ve Věstníku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *