Prosíme o odpověď, zda používání flisových utěrek z universálních zásobníků fy Bode – BODE X-Wipes s dobou použitelnosti naředěného des. roztoku 28 dnů je v souladu s vyhl.č.195/2005 Sb. Lze toto akceptovat ve zdrav. zařízeních ? děkuji

Tento způsob dezinfekce malých pracovních povrchů ( ne podlah! ) se dá ve zdravotnictví používat. Musí se dodržovat tyto zásady:
1) při otevření co nejrychleji celý obsah spotřebovat- hlavní zásada, zde se nedá s ubrousky šetřit
2) používat na  plochy, které nejsou viditelně mechanicky znečištěné
3) doba použítelnosti je závislá na stálé vlhkosti ubrousku, nesmí utěrka stát ve velkém množství dezinfekčního roztoku, řídí se druhem dezinfekčního přípravku, vlhký ubrousek neznamená mokrý, ze kterého teče dezinfekce
4) za exspiraci nese odpovědnost výrobce dezinfekčního přípravku, je na limitní hraně dzf.přípravku, proto to musí být odzkoušená dezinfekce v souladu s touto dobou.
5) při každém novém použití nádoby- zásobníku je nezbytné označit zásobník etiketou, která je chráněna před smytím textu a musí obsahovat název dzf.roztoku včetně koncentrace, datum přípravy a jméno , kdo roztok připravil, dále exspiraci a výrobní šarži dezinfekčního přípravku.
6) k roztoku v nádobě se každý musí chovat jako k roztoku zásobnímu, nikoliv pracovnímu, uživatel musí zajistit, že nebude kontaminován.
7) za použití přípravku v systému Easy Wipes nebo Wipes apod. odpovídá výrobce dezinfekčního přípravku
S pozdravem Zelenková

1 thoughts on “Prosíme o odpověď, zda používání flisových utěrek z universálních zásobníků fy Bode – BODE X-Wipes s dobou použitelnosti naředěného des. roztoku 28 dnů je v souladu s vyhl.č.195/2005 Sb. Lze toto akceptovat ve zdrav. zařízeních ? děkuji”

 1. Vzhledem k tomu, že se žadatelé ptají konkrétně na přípravek BODE X-Wipes, dovolte několik komentářů:
  1. Nevidíme žádný důvod, proč by se utěrky BODE X-Wipes nemohly používat na podlahu.
  2. Účinnost dezinfekčního roztoku v utěrkách je garantována po dobu 28 dní u VŠECH dezinfekčních přípravků BODE, které jsou doporučeny k používání. Není proto nutné nikam spěchat s jejich spotřebováváním, protože i utěrka použitá 28. den dezinfikuje stejně jako ta, která se použije 1. den.
  3. Utěrka BODE X-Wipes je vždy navlhčena dezinfekčním přípravkem BODE, který má nejen dezinfekční, ale i čistící účinky. Tento přípravek je testován podle evropských norem k použití za čistých i špinavých podmínek. Proto se může používat i k ošetření mechanicky viditelně znečištěných ploch.
  4. Ke zvlhčení utěrek (role 90 ks) je doporučeno použít 3 l dezinfekčního roztoku. Toto množství je pro správné navlhčení utěrek optimální. Toto zvlhčení je stálé po celou dobu 28 dnů.
  5. Exspirace používání navlhčených utěrek je 28 dní. Tento údaj je výsledkem náročného a důkladného testování utěrek X-Wipes s doporučenými dezinfekčními přípravky BODE. V žádném případě nemůžeme garantovat tuto dobu 28 dnů, pokud se použije jiná role (než BODE X-Wipes) nebo jiný než doporučený dezinfekční přípravek BODE.
  6. Ke každé nové roli je přibalena samolepka, na kterou je možné napsat všechny údaje potřebné k označení přípravku.
  7. Roztok v zásobníku nemůže být při správném používání kontaminován, protože pracovník přichází do kontaktu vždy jen s jednorázovou utěrkou.
  8. Přípravky „Easy Wipes nebo Wipes apod.“ nejsou výrobky firmy BODE, tedy za ně neneseme odpovědnost. Plně neseme odpovědnost za systém BODE X-Wipes (zásobník + role) používaný s doporučenými dezinfekčními přípravky BODE.
  Petr Havlíček
  Product Specialist
  BODE, s.r.o.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *