Konference Slovenské epidemiologické a vakcinologické spoločnosti

Ve dnech 6. – 7. dubna 2009  se v Kúpeloch Brusno, nedaleko Banské Bystrice uskutečnil XIII.ročník odborné konference Nemocničné nákazy, súčasnosť, prevencia. Pořadatelem byla Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť ve spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici.
Prezentované příspěvky se věnovaly problematice nemocničních nákaz /NN/, standardům při posuzování zdrav. péče, sterilizaci a dezinfekci, kontrolám účinnosti techniky a prostředků. Část programu byla věnována infektologii a kazuistikám NN ze zdrav. zařízení na Slovensku. Část konference se zaměřila na systém vzdělávání v oblasti NN jako na důležitý aspekt možné prevence.
Česká společnost pro sterilizaci přivítala možnost se na konferenci představit a aktivně vystoupit. Slovenským kolegům byla nabídnuta účast na V.výroční konferenci CSS ve dnech 20.-21.10.2009 v Brně.
Byla rovněž projednávána další možná spolupráce se slovenskými kolegy a navázání na dřívější společné aktivity.
Bylo konstatováno, že i slovenská odborná komunita má zájem na užších kontaktech s českou společností. Po ujasnění vztahů a záležitostí na Slovensku, bude dále s CSS jednáno.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *