Lze v ordinaci stomatologa používat parní sterilizátor Statim 2000(5000), ke sterilizaci jakých předmětů a za jakých podmínek

Vážený pane doktore,

ke sterilizaci zdravotnických prostředků v ČR  lze používat  malé parní sterilizátory které splňují požadavky ČSN EN 13060 a příl. č. 3.Vyhl.MZ ČR č. 195/2005 Sb. Každý výrobce ( dovozce) musí deklarovat zda příslušný výrobek ( v našem případě parní sterilizátor) splňuje požadovaná kritéria. Pozn. Statim splňuje ČSN EN 136060.

Z hlediska kategorií programového vybavení  sterilizátorů tzn. programy typu N, S nebo B ( příp. jejich kombinace) lze v současnosti doporučit  vyšší kat. typu B, neboť umožňuje nejširší spektrum použitelnosti pro ZP a garanci bezpečné sterilizace pro jakékoli předměty, které lze sterilizovat sytou parou.

U přístrojů STATIM (od objemu 2 litrů) doporučuji u dovozce prověřit, zda tento přístroj splňuje výše uvedené podmínky a také zda parametrické nastavení programů odpovídá  požadavkům výše cit. vyhlášky viz. kap.II.1.1.  příl. č. 3. Vyhl.MZ ČR č. 195/2005 Sb. Způsoby sterilizace – fyzikální sterilizace.

Pokud ano, lze tento přístroj provozovat nejen ve stomatologické ordinaci.

Richard Janů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *