Mám malý parní sterilizátor,BWD test je v pořádku,chemicko-biolog.-procesové testy taky,poze vakuum test nevychází.Ale program 134st. 10min.+tři frakcionovaná vákua to vše vychází.Je potřeba ,aby samostatný vakuum test byl negativní?Jinak nemohu v přístroji sterilizovat?děkuji

Vyhláška MZ ČR č.195/2005 Sb. v příloze č.3, části V.1. Dokumentace sterilizace striktně uvádí, že písemná dokumentace sterilizace se dokládá mimo jiné „…d) datovaným písemným vyhodnocením vakuového testu, je-li v programovém vybavení přístroje.“ Správný vakuový test je tedy podmínkou, kterou nelze obejít.

Ivan Kareš

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *