Dobrý den, kde jsou prosím uvedeny požadavky, když se z velkého (5l) balení rozlévají dezinfekční, čistící prostředky do menších balení(např.1 l).Co musí označení obsahovat, pokud není k dispozici malý originální štítek. Jak to řeší právní či bezpečnostní normy.?Děkuji

 

Dezinfekční přípravky jsou klasifikovány jako léčivé přípravky, zdravotnické prostředky, biocidy nebo kosmetické přípravky. V závislosti na této klasifikaci platí pro nakládání s nimi různá pravidla.

Pokud se jedná o léčivý přípravek (antiseptika, některé dezinfekční přípravky na ruce a kůži), je nutné se řídit Vyhláškou č. 84/2008 Sb. o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky. Rozplňování léčivých přípravků se provádí v lékárně za podmínek, uvedených v této vyhlášce.

V případě, že je dezinfekční přípravek klasifikován jako zdravotnický prostředek, biocid nebo kosmetika, nenašel jsem žádný předpis, kde by byla uvedena pravidla pro jeho rozplňování. V zákoně 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích, §4, odstavec (2) je uvedena zásada, která se této problematiky dotýká: „ Zdravotnický prostředek musí po celou dobu jeho používání při poskytování zdravotní péče splňovat medicínské a technické požadavky stanovené výrobcem.“ Je proto nutné postupovat tak, aby se při rozplňování nezměnily vlastnosti přípravku.

Nicméně určitě existuje obecná shoda, že při rozplňování musí být obaly opatřeny názvem přípravku, číslem šarže, datem exspirace a uvedením jména pracovníka, který naplnění provedl. Přípravek se přelévá do prázdného a čistého obalu.

Při rozplňování jsou dodržována pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Předepsané ochranné pomůcky a pravidla pro nakládání s přípravkem jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto přípravku.

Petr Havlíček

Product Specialist

BODE, s.r.o.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *