Dobrý den Chci se informovat, jaké další předpisy kromě vyhlášky 49/1993, typizačních směrnic na které tato vyhláška odkazuje (které jsou už bohužel staré) , dále stavebního zákona a vyhlášky č. 369/2001 (tech. požadavky zabez. užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu), nařízení vlády 178/2001 – bych se mohla opřít při výstavbě zdravotnických zařízení, hl. operačních sálů, JIP apod. Dále bych se chtěla informovat, zda se chystají nové typizační směrnice pro zdravotnické stavby. Případně Vás prosím na koho dále se mohu obrátit pro zodpovězení těchto dotazů. Děkuji Vám předem za odpověd.

Hezký den,  žádné nové typizační směrnice, staré slouží jako podpůrné, nařízení vlády č.178/2001 Sb. je nahrazeno  NV č.361/2007 Sb., platné od 1.1.2008,  vyhl.č.49/1993 Sb., ve znění vyhl.č.558/2006 Sb./ o technických a věcných požadavcích……/, ale opět nic nového pro nás v ní není. Jediný, kdo by mohl odpovědět co se připravuje, je MZ ČR.
S pozdravem Zelenková J.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *