Ve dnech 7. – 10.10.2009 se konal v Řecku na Krétě 10. World Congress of Steriliation pořádaný řeckou společností GORNA a světovým fórem WFHSS.

 

Myslím, že jsme byli na tomto světovém fóru přijati a vnímáni již tradičně jako rovnocenní partneři a spolupracovníci, společensky přijatelní a přijímaní, jako řádní členové World Forum for Hospital Sterile Supply.

Toto fórum je v současnosti tvořeno 53 národními společnostmi z celého světa. Na kongresu bylo předneseno 27 přednášek, 5 tzv. oral prezentation a vyvěšeno 28 posterů. Věřím a jsem přesvědčen o tom, že Česká společnost pro sterilizaci a Česká republika měla dobré zastoupení, včetně na konferenci prezentovaného posteru The Remanent Effect of Antiseptic Substances. Proběhlá jednání a diskuse mezi účastníky byla určitě i pro nás přínosem pro lepší orientaci v dynamickém prostředí výzkumu a sběru poznatků, tvorby aktuálních předpisů, vývoji nových technologií apod.

Na širším zasedání prezidia WFHSS, které předcházelo vlastní konferenci, byla diskutována perspektiva světového fóra, finanční záležitosti, pořádání následných akcí, včetně 11. kongresu v Sao Paulu pod garancí brazilské společnosti SOBECC a WFHSS. Byly rovněž živě diskutovany podmínky a možnosti vzdělávání a šíření poznatků v oblasti sterilizace ZP pod hlavičkou WFHSS.

V davu cca 1500 účastníků z mnoha zemí celého světa jsme se, doufám, cítili dobře, a to i jako partneři ve společnosti, při neformálním programu, nebo při společenských či osobních setkáních.

Českou společnost pro sterilizaci reprezentovalo na konferenci 8 řádných členů a 4 zástupci partnerských firem. Další tři účastníci z ČR se účastnili akce na pozvání firem.

Doufám, že účastníky motivovala atmosféra konference mj. k dalšímu navazování pracovních kontaktů, studiu jazyků a odborných poznatků, a možná i k aktivní práci pro Českou společnosti pro sterilizaci.

Zvláštní dík patří zástupcům smluvních partnerů České společnosti pro sterilizaci, kteří pozitivně reagovali na naše oslovení a umožnili technickým a provozním zabezpečením i řadovým, ale aktivním členům společnosti účast na této světové konferenci.

Věřím, že v duchu rozvíjející se spolupráce, zaujetí a odbornosti, ale i společenské snášenlivosti a tolerance se budeme setkávat a pracovat i v budoucnu.

RNDr. Bruno Šudřich, předseda společnosti

Více ke konferenci na webu WFHSS.

Další foto: 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *