dobrý den, mám dotaz, zda Korsolex MED AF a Korsolex Plus lze použít na ortopedickém oper.sále k dekontaminaci použitých nástrojů s dobou použitelnosti 5 a 7 dnů ? děkuji

Korsolex® med AF má vynikající čistící schopnosti. Proto není nutné přidávat žádné dodatečné detergenty. V případě nízkého až vysokého bílkovinného zatížení může být roztok používán 5 dní. To platí i pro roztoky používané v ultrazvukových lázních.

Korsolex® plus má vynikající čistící schopnosti. Proto není nutné přidávat žádné dodatečné detergenty. Roztok může být používán 7 dní v případě nízkého i vysokého bílkovinného zatížení. To platí i pro roztoky používané v ultrazvukových lázních. Roztok vyměňte, když se začne zbarvovat do červena.

Po dezinfekci musí následovat důkladný oplach. Praxe prokázala čas 10 minut jako nejoptimálnější dobu pro opláchnutí. K ochraně materiálů použitých pro nástroje vysoké kvality se doporučuje sterilní, dokonale demineralizovaná voda.

Bližší údaje naleznete na www.bode.cz

Ivan Kareš

5 thoughts on “dobrý den, mám dotaz, zda Korsolex MED AF a Korsolex Plus lze použít na ortopedickém oper.sále k dekontaminaci použitých nástrojů s dobou použitelnosti 5 a 7 dnů ? děkuji”

 1. Dobrý den,
  vždy jsem brala tyto stránky za velmi přínosné a v mojí práci užitečné pro řešení problémů z praxe.Tentokrát si ale myslím, že je odpověď v rozporu vyhl.195/2005 Sb.,kde se říká, že se pro směnu připravují roztoky čerstvé.Též kontrolní hygiena toto od nás požaduje, jedinou vyjímkou je VSD a DD. Zajímala by mne tedy odpověď Dr. Zelenkové.Děkuji

 2. Souhlasím s Dr. Zelenkovou. Vyhláška 195/2005 Sb., mluví jasně. Roztoky se připravují pro každou směnu čerstvé. Budete reagovat?

 3. Vyhláška MZ ČR č.195/2005 Sb. v příloze č.3, část C.1.2. Chemická dezinfekce uvádí v první větě“Při použití chemických přípravků se postupuje podle návodu výrobce.“ Hned ve větě následující pod bodem a) je řečeno „Připravují se pro každou směnu (8 nebo 12 hodin) čerstvé…“
  Tato kontradikce je předmětem dohadů již od vzniku předpisu. Existují právní názory podporující nezávisle obě varianty – a tak potom vybírejte! Jde o jeden právní předpis, obě znění mají tedy stejnou právní sílu a závazný právní výklad vyhlášky v této části mi není znám. Na stanovisko Dr.Zelenkové či dalších specialistů se těším.
  Ivan Kareš

 4. K vícedennímu používání prostředku Korsolex se již na stránkách CSS vyjadřovala dr.Zelenková dne 13.3.2009. Kromě VSD a DD trvá na přípravě desinfekčních roztoků na každou směnu čerstvé.

 5. Stanovisko Dr.Zelenkové:
  Při volbě postupu dezinfekce se vychází ze znalostí cest a mechanizmů přenosu infekce a z možnosti ovlivnění účinnosti dezinfekce faktory vnějšího prostředí a odolností mikroorganizmů. Postupuje se podle návodu výrobce, ale dodržují se tyto zásady, které jsou pak vyjmenované. Vše se rovněž váže k větě „Při volbě postupu dezinfekce se vychází……. „, to je pro zdravotníka , případně epidemiologa rozhodující.
  1.2 Chemická dezinfekce:
  Při použití chemických přípravků se postupuje dle návodu výrobce. Vysvětlení: každý prostředek – výrobek má českou etiketu, kde je popsán způsob, jak takový prostředek – výrobek použít.
  Další věta se týká vlastní aplikace – provádění a proto se dodržují níže citované zásady:
  1. dezinfekční roztoky se připravují odměřením (odvážením) příslušného dezinfekčního prostředku do vody. Pracovní dezinfekční roztoky se připravují pro každou směnu čerstvé, případně se vyměňují častěji, podle stupně zatížení biologickým materiálem.
  2. Dvoustupňová dezinfekce, Vyšší stupeň dezinfekce a vícedenní dezinfekční roztoky jsou v pořádku, neboť tomu předchází dezinfekce , mechanická očista , mezioplachy atd. Proces, ve kterém se nevylučuje právní předpis ani uživatelská příručka / Olympus atd./
  závěr : nelze vycházet z jedné věty v žádném právním předpisu, zde je nezbytné vycházet z celé kapitoly
  RNDr. Jaroslava Zelenková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *