Prosím odpověď zda je v dnešní době ještě běžné připravovat sterilní stolek k malým chirurgickým výkonům např. na ambulanci pomocí sterilních podávek, event. prosím o sdělení zda existuje dostupná literatura, která tuto problematiku v současné době popisuje

Vyhláška MZ ČR č.195/2005 Sb. uvádí v § 7, odst. 5, písm.e) „pro operační výkony musí zdravotničtí pracovníci používat sterilní ochranný oděv, obuv vyčleněnou pouze pro dané pracoviště a sterilní pomůcky (jednorázové nebo pomůcky klasické k opakované sterilizaci) a dodržovat zásady asepse.“  Lze jistě užívat sterilní podávky, ale i bezpodávkový systém . Vždy je nutno rouškovat v souladu  s ČSN EN 13795 a používat přiměřeně ochranné pomůcky (rukavice, ústenku, čepici…)

Ivan Kareš

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *