Dobrý den, prosím o informaci.V jakých obalech se může sterilizovat drobné stomatologické instrumentárium, především vrtáčky? Jedná se o běžnou ambulantní praxi, takže podle platné vyhlášky by nemělo být volně ložené a nezakryté. Uzavíratelné obaly, určené pro sterilizaci a uchování drobného stomatologického instrumentária se snad nevyrábí. Prosím o radu, zda s tímto máte nějaké pozitivní zkušenosti. Petriho misky se již nesmí ke sterilizaci používat.

V souladu s platnou vyhláškou č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky…..je nutné všechny stomatologické nástroje vstupující do dutiny ústní sterilizovat.

Ke sterilizaci drobných rotačních  nástrojů, endodontických koncovek , atd. přichází do úvahy pouze parní sterilizace, jelikož horkovzdušná sterilizace vzhledem k vysokým sterilizačním teplotám tyto nástroje poškozuje. Nástroje křehnou a při jejich dalším použití může dojít ke zlomení nástroje a poškození pacienta.

Sterilizovat nástroje lze pouze v obalech, které splňují deklaraci zdravotnických prostředků podle zákona 22/2000 Sb. Petriho misky a mnohé tray kazety tuto deklaraci nesplňují.

Legislativně vyhovující a v praxi prověřený způsob balení drobných nástrojů je zatavování do obalů papír-folie po 1-2 ks.V našich zubních ordinacích tento způsob balení praktikujeme. Jeho výhodou je mimo jiné i to, že každý pacient má individuálně  zaručeno použití sterilního nástroje. Lékař navíc velmi snadno volí nástroj, který pro ošetření potřebuje, aniž by sekundárně kontaminoval ostatní nástroje, jak k tomu dochází u hromadně sterilizovaných nástrojů.

Další možnou variantou je sterilizace nástrojů v jedné polovině Petriho misky( bez víka) , na jejímž dně je sterilizační papír a miska je zatavena v obalu papír – folie.

Takto je možné kompletovat více drobných nástrojů použitých pro jednoho pacienta.

RNDr. Jana Utěkalová, CZECH- ELMED s.r.o. Zlín, elmed@elmed.cz

2 thoughts on “Dobrý den, prosím o informaci.V jakých obalech se může sterilizovat drobné stomatologické instrumentárium, především vrtáčky? Jedná se o běžnou ambulantní praxi, takže podle platné vyhlášky by nemělo být volně ložené a nezakryté. Uzavíratelné obaly, určené pro sterilizaci a uchování drobného stomatologického instrumentária se snad nevyrábí. Prosím o radu, zda s tímto máte nějaké pozitivní zkušenosti. Petriho misky se již nesmí ke sterilizaci používat.”

  1. Zmiňujete se zde o sterilizačním papíru. Zajímalo by mne, co to je a proč má byýt na dně Petriho misky? Děkuji

  2. Pojmem sterilizační papír jsem mínila speciální papír – podobný vzhled jako savý papír, který se vkládá na dno sterilizačních nádob pro sterilizaci v parních sterilizátorech.
    Absorbuje vlhkost způsobenou kondenzací páry při sterilizaci.
    Drobné nástroje tak nereznou, nelepí se na sebe a na dno sterilizační nádoby. Vyrábí někteří výrobci obalových materiálů ( např. Euronda, Itálie).
    Jana Utěkalová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *