Musí být filtrační papír , který je součástí B-D testu a slouží pro prostup sterilizačního media označen dobou exspirace ? Na našem trhu jsou k dispozici B-D testy, kdy testovací arch t.j. chemický indikátor tř.2, je označen exspirací, ale zmíněný filtrační papír exspiraci postrádá už od výrobce. Děkuji za odpověď

Filtrační papíry, mezi něž se vkládá BD test, slouží jako náhrada originálního klasického prádlového balíku. T.j. znesnadňují přístup páry k testu a skladováním se jejich vlastnosti nemění. Nevidím proto důvod k určení exspirační doby zmíněného filtračního papíru. Pokud ovšem výrobce BD testu nestanoví jinak.

Kareš

1 thoughts on “Musí být filtrační papír , který je součástí B-D testu a slouží pro prostup sterilizačního media označen dobou exspirace ? Na našem trhu jsou k dispozici B-D testy, kdy testovací arch t.j. chemický indikátor tř.2, je označen exspirací, ale zmíněný filtrační papír exspiraci postrádá už od výrobce. Děkuji za odpověď”

  1. U zmíněných filtračních papírů jsou důležité pro funkci BD-testu jejich fyzikální vlastnosti, které se časem němění. Naopak u chemických indikátorů jsou důležité jejich chemické vlastnosti, které se mohou časem měnit, tam má jejich označování datem exspirace význam.
    Váš dotaz se zřejmě vztahuje k opakovaně použitelným papírovým paketům určených do speciálních kovových rámů. U nich je pak důležité sledovat počet použití a po vyčerpání stanoveného počtu papírový paket vyměnit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *