před sterilizací je zakázáno popisovat sterilizační obal v tzv. aktivní zóně s důvodu propustnosti tohoto obalu při sterilizaci a zabarvení volženého materiálu. Prosím, ale o odpověď ,zda hrozí toto nebezpečí i po stterilizaci, kdy je obal neprodyšně uzavřen a pro lepší přehlednost si popíšeme fixem datum expirace odpovídající uskladnění na oddělení. Která norma se o této povinnosti nepopisovat v aktivní zóně zmiňuje, ve vyhlášce 195/2005 toto není.

Vyhláška MZ ČR č.195/2005 Sb odkazuje u sterilizačních obalů na ČSN EN 868. Ta v části 1: Všeobecné požadavky a zkušební metody uvádí:

4.3.3 Kompatibilita se systémem označování – systém označování nesmí: … – být tisknutý nebo psaný inkoustem, který by se mohl přenášet na zdravotnický prostředek a nesmí ani reagovat s obalovým materiálem…  . Z toho vyplývá konsensus odborníků na sterilizaci – neoznačovat obaly popisem v aktivní zóně. To se týká i případného popisu po sterilizaci – zde hrozí narušení povrchu obalu propíchnutím, vlhkostí a pod.

Tento požadavek je rovněž zakotven ve standardu ošetřovatelské péče „Sterilizace zdravotnických prostředků ve zdravotnických zařízeních a ústavech sociální péče“, který je součástí Programů kvality a standardů léčebných postupů, část Různé. Standard vydává a aktualizuje MZ ČR, elektronická i tištěná verze je k dispozici ve vydavatelství Verlag Dashöfer.

Ivan Kareš

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *