Dobrý den, dle platné lagislativy mohou se používat textilní ručníky ve zdrav. zařízeních? Pokud ano, tak kde ano a kde ne(ordinace,vyšetřovny,WC pacientů, zdravotníků ..zkrátka kde všude.Děkuji za odpověď Zorka.

Platná vyhláška MZ ČR č. 195/2005 Sb v části druhé, §7 odst. (5) b) uvádí, že:  „k vyšetřování a léčení mohou zdravotničtí pracovníci přistupovat až po umytí rukou; …k utírání rukou se musí používat jednorázový materiál, který je uložen v krytých zásobnících;“ . Pokud je mi známo, neuvažuje se o změně znění tohoto požadavku ani při probíhající přípravě novely citované vyhlášky.

Z toho lze odvodit, že jednorázové ručníky používají zdravotníci všude tam, kde jsou přijímáni a ošetřováni pacienti (ambulance, vyšetřovny, převazovny, lůžkové stanice, místa, kde se manipuluje s biologickým materiálem a podobně).

Nepochybně nelze takový pžadavek uplatnit striktně na WC pacientů, i když i zde je to žádoucí.

Ivan Kareš

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *