Dobrý den, mám dva dotazy: musí být nový formaldehydový sterilizátor oddělen od parních sterilizátorů? Jaká úprava stěn je vhodná do pracovních prostor centrální sterilizace? děkuji za odpověď

Vyhláška MZ ČR č.195/2005 Sb. v příloze č.3 části II.2. Chemická sterilizace uvádí: “ Při zřizování nové centrální sterilizace nebo sterilizačního centra se chemická sterilizace stavebně odděluje od sterilizace fyzikální, ve stávajících objektech by měla být oddělena alespoň čistá strana.“

Pracoviště centrální sterilizace by měla mít stěny, podlahy i pracovní plochy s povrchem, který je snadno čistitelný navlhko a odolává účinku dezinfekčních prostředků. Obvyklé je opatřit stěny klasickým keramickým obkladem,velkoplošným  obkladem z umělého kamene, případně jsou povrchy z umělých hmot či nerezové.

Ivan Kareš

1 thoughts on “Dobrý den, mám dva dotazy: musí být nový formaldehydový sterilizátor oddělen od parních sterilizátorů? Jaká úprava stěn je vhodná do pracovních prostor centrální sterilizace? děkuji za odpověď”

  1. Z hlediska ochrany obsluhy a bezpečnosti práce je pro uživatele závazné především splnění limitů NPK-P a PEL (0,5 a 1,0 mg/m3 ) z Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Tato norma stanovuje maximální okamžité a dlouhodobé přípustné koncentrace chemických látek na pracovišti, bez ohledu na možná opatření (stavební oddělení, vzduchotechnika, použití jednorázových formalínových lahviček nebo nejlépe moderní sterilizátor splňující příslušné ČSN EN). Za dodržení limitů dle 361/2007 Sb. odpovídá uživatel a tyto limity jsou předmětem kontroly dozorového orgánu.
    Připravovaný návrh novely vyhlášky 195/2005 Sb. by již měl zohledňovat tuto specializovanou právní normu na ochranu zdraví při práci a při splnění daných limitů by již nemělo být stavební oddělení vyžadováno, stejně jako např. v obdobné vyhlášce na Slovensku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *