Superodolná bakterie v ČR není, uklidňuje hlavní hygienik

V Česku není žádný případ výskytu tzv. superodolné bakterie nazvané NDM-1, na níž v uplynulých dnech zemřel v Belgii muž pakistánského původu, který v Bruselu trvale bydlel. Na bakterii, která napadá dýchací a vylučovací systém, zatím nezabírají žádná antibiotika.

Odolný enzym NDM-1 se může vyskytnout také u nebezpečných variací bakterie E.coli.

FOTO: fotobanka Profimedia

Dnes 9:42 – Praha

„Nemáme žádný výskyt této bakterie. Pravidelně monitorujeme odolnost bakterií vůči antibiotikům, a to u všech bakterií,“ řekl v pondělí Právu hlavní hygienik Michael Vít. Sledování bakterií se systematicky věnují odborníci Státního zdravotního ústavu v Praze a také lékařské fakulty v Plzni.
Vít upozornil, že lékaři by měli antibiotika nasazovat vždy uvážlivě a ne běžně. „Pak si tělo na ně zvykne a na bakterie už nezaberou. Chystáme novou antibiotickou politiku, kde jasně říkáme, že používání antibiotik musí být vždy pečlivě zdůvodněno. Jen v tom je možná zábrana zvyšující se antimikrobiální rezistence vůči lékům,“ uvedl Vít.
Pokud by přesto se tato superbakterie dostala na území ČR, nemocní by byli zřejmě hospitalizováni na infekčních odděleních fakultních nemocnic, hlavně v pražské nemocnici Bulovka, která se zabývá nejsložitějšími případy.
Vít Právu sdělil, že Národní referenční laboratoř ve Státním zdravotním ústavu je pravidelně v kontaktu se stejnými orgány okolních států Evropské unie a vyměňují si informace o bakteriálních nákazách a způsobech léčby.
„Evropské centrum pro kontrolu nemocí už také připravuje hodnocení rizika pro bakterie NDM-1, kterými se pak členské státy EU budou řídit. Opakuji ale, že v ČR zatím tato bakterie není,“ zdůraznil Vít.
Václav Pergl, Právo

Zdroj: web MZ ČR:
NDM-1 bakterie
Ve světové odborné literatuře byly uveřejněny výsledky vědeckých studií, které metodami molekulární mikrobiologie objevily nový gen NDM-1. Pokud jsou bakterie obecně vybaveny tímto genem, mohou být rezistentní na dosud dostupná účinná antibiotika. Počet pacientů nakažených bakteriemi nesoucími gen NDM-1 je celosvětově nízký, odborníci však varují před možností šíření těchto bakterií a doporučují globální monitoring výskytu bakterií s tímto genem. V České republice je prováděna kvalitní surveillance rezistence vůči antibiotikům pod vedením Národní referenční laboratoře (NRL) pro antibiotika Státního zdravotního ústavu ve spolupráci s antibiotickými středisky ČR.  NRL používá i metody molekulární mikrobiologie, je zapojena do mezinárodních studií a hlásí data do Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) ve Stockholmu. Česká republika je připravena zapojit se do očekávaného mezinárodního monitoringu výskytu bakterií vybavených genem NDM-1. 

Související články:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *