Jak dlouho se může skladovat nebezpečný odpad-použité stříkačky a jehly, uložené v bezpečných nádobách v lednici určené k tomuto účelu?

Platná legislativa lhůty pro skladování nebezpečného odpadu ve vyčleněné lednici nestanoví. Připravovaná novela vyhl.MZ ČR č.195/2005 Sb. uvažuje o maximální lhůte 1 měsíc v lednici a 3 měsíce v mrazničce.

Ivan Kareš

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *