Dobrý den. Můžete mně, prosím, sdělit, za jakých podmínek a pro jaké profese nelékařských zdravotnických pracovníků udělujete kredity? Na webových stránkáchjsem to nenašla. Děkuji. RNDr. Jana Dragomirová, KHS, ÚP Nový Jičín, PEO

Česká společnost pro sterilizaci garantuje vzdělávací akce pro NLZP / dle Zákona č. 96/2004 Sb./ a v souladu s platnou legislativou MZ ČR, t.j. Vyhl. č. 423/2004, 321/2008 a 4/2010 Sb. V těchto dokumentech jsou popsány jak podmínky, tak zdravotnické profese.
Obecně máme za to, že sterilizace ZP, jejich příprava, skladování a následné používání, jejich dekontaminace po použití, dekontaminace ploch a předmětů, hygiena a dezinfekce rukou, hygienicko-epidemiologické zásady apod., což jsou nosná témata našich vzdělávacích akcí, je prováděna naprostou většinou zdravotníků v terénu /bez rozdílu odbornosti/ a tudíž je jejich celoživotní vzdělávání v této oblasti více než žádoucí. Je to rovněž oblast, které se podle našich zjištění žádná jiná odborná společnost cíleně nevěnuje.

Bruno Šudřich

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *