Prosím o odpověď-je nutné do autoklávu, kdy po provedení BowieDick testu vyjede z tiskárny výtisk, který obsahuje přesné monitorování proběhlého testu /tlak,teplota,čas/vkládat ještě test průniku páry?Na výtisku je zároveň informace, že test proběhl správně. Mám obavy, že pokud se zeptám výrobce, odpověď nebude dostačující. Děkuji Věra

„Výtisk ze zapisovače na sterilizátoru, který popisuje fyzikální parametry v průběhu zkoušky není dostatečným průkazem o průniku páry – neboť žádný průnik páry nemůže hodnotit. Prokazuje pouze výchozí podmínky. Průnik páry se hodnotí na základě simulace vsázky-t.j. vložením zkušebního balíku pro klasickou B-D zkoušku nebo tzv. alternativním testem (balíčkem). Všechny zkušební systémy pro zkoušky v provozu (pro velké PS) jsou popsány v normě ČSN EN ISO 11140 část 1,3 a 4. (Nikoliv v normě ČSN EN 285, jak se někdy uvádí.). Požadavek na použití testovacího systému (nikoliv jen zápisu) je ve vyhlášce 195/2005.“

S pozdravem

Václav Šefrna

MEDPLAN spol. s r.o.

1 thoughts on “Prosím o odpověď-je nutné do autoklávu, kdy po provedení BowieDick testu vyjede z tiskárny výtisk, který obsahuje přesné monitorování proběhlého testu /tlak,teplota,čas/vkládat ještě test průniku páry?Na výtisku je zároveň informace, že test proběhl správně. Mám obavy, že pokud se zeptám výrobce, odpověď nebude dostačující. Děkuji Věra”

  1. Provedením BD-testu se rozumí vložení testovacího balíčku nebo tělíska do vyhřáté komory sterilizátoru, spuštění programu označeného jako „BD-test“ a nakonec vyhodnocení příslušného indikátoru.
    Prostým spuštěním programu označeného jako „BD-test“ s prázdnou komorou nelze nic otestovat, byť by tiskárna přístroje o tom vydala protokol!

    BD-zkouška prováděná s balíkem textilu a popsaná v normě EN 285+A2 je závazná pro výrobce.
    Pro uživatele je vhodnější provádět tzv. alternativní BD-testy stanovené v normě EN ISO 11140-4

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *