Tištěný protokol z tiskárny PS,plazmového sterilizátoru musí obsahovat přesný popis sterilizovaného materiálu-počet,druh-vypsáno po expedici,nebo stačí všeobecný popis,např.materiál a instrumentárium pro odd,a pro op.sály.Kontrola z KHS to vyžaduje.Děkuji.

Vyhláška MZ ČR č.195/2005 Sb. v příloze č.3 v části V. Kontrola sterilizace uvádí mimo jiné: „…Dokumentace spočívá v záznamu každé sterilizace ( druh sterilizovaného materiálu, parametry, datum, jméno a podpis osoby, která sterilizaci provedla včetně písemného vyhodnocení nebiologických systémů ). Kontrolu provádějí pověřené osoby.“

V podbodu V.1. Dokumentace sterilizace je předepsáno, aby úspěšnost sterilizace byla doložena:

a) zápisem do sterilizačního deníku nebo podepsaným záznamem registračního přístroje nebo podepsaným výstupem z tiskárny,

b) datovaným písemným vyhodnocením chemického testu sterilizace v každé vsázce,

c) datovaným písemným vyhodnocením denního BD testu a uložením testu do dokumentace, je-li v programovém vybavení přístroje,

d) datovaným vyhodnocením vakuového testu, je-li v programovém vybavení přístroje.

Jakékoliv jiné než uvedené údaje jsou požadovány neoprávněně.

Ivan Kareš

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *