VI. mezinárodní kongres STERIL.CZ Brno 2010 je minulostí

Vážení.

Dovolte, abych Vám tradičně, jako každý rok, jménem České společnosti pro sterilizaci  /CSS/ poděkoval za Vaši účast, prezentaci, záštitu nebo podporu VI. mezinárodního kongresu – STERIL.CZ, který se uskutečnil současně jako VI. výroční konference České společnosti pro sterilizace. Akce se uskutečnila ve dnech 19. – 20.10.2010 v Brně jako tradiční satelitní odborná akce mezinárodního veletrhu Medical Fair 2010.

Konference se účastnilo 230 registrovaných účastníků. Prezentováno bylo 31 sdělení, z toho 6 zahraničními autory. Zdravotnická i laická veřejnost měla možnost se seznámit a konfrontovat se zkušenostmi a poznatky z ČR, Německa, Slovenska, Rakouska či Itálie. Sdělení byla často pojata v celoevropském kontextu. To bylo také, jako každoročně, hlavním záměrem pořadatelů.

Tradiční programové naplnění kongresu vycházelo z filozofie a poslání České společnosti pro sterilizaci. Prezentována byla exaktní problematika dekontaminace, dezinfekce, sterilizace, logistiky, normalizace postupů, certifikace zdravotnických provozů a činností, opatření pro legislativní bezpečí pacientů, ale i poskytovatelů zdravotnických služeb. Program konference a prezentace 35 industriálních partnerů CSS v předsálí Kongresového centra BVV byly odrazem aktuálního stavu a úrovně činností, techniky a produktů v oblasti dezinfekce a sterilizace. Tak byla nastavena nosná témata brněnské konference CSS. Tak konference navazovala na souběžný veletrh a jiné satelitní odborné akce v areálu BVV.

Odborná jednání byla doplněna o kulturní program a společenský večer ve vinném sklepu U královny Elišky. Zde zaujala přednáška Subsaharská Afrika – Keňa v obrazech a vyprávění moravské lékařky a jejího keňského manžela.  

Většina přednesených sdělení bude publikována v periodiku Nové vademecum sterilizace /ISSN 1802-0542/, které je pro Vás přístupné na webu CSS – steril.cz.

S přáním pěkných dní se těšíme na další setkání a především na příští – VII. mezinárodní kongres STERIL.CZ, který pro Vás již nyní připravuje Česká společnost pro sterilizaci na rok 2011.

Za organizační a realizační tým CSS
RNDr. Bruno Šudřich

Momentky z VI.mezinárodního kongresu STERIL.CZ – Brno 2010:

1.den kongresu

 

V Kongresovém centru se prezentovalo 35 industriálních partnerů CSS

 

Zástupci partnerů představují své obchodní komodity

 

Hygiena rukou je stále aktuální a lze ji pojmout i s humorem

 

Účastníci kongresu si se zájmem prohlíželi expozice partnerů CSS

 

I pan M.Obare z Keni /v pozadí/ projevil o dění na kongresu zájem

 

Na kongresu se prezentovali i přímí výrobci technologií pro dekontaminaci a sterilizaci ZP

 

Zástupci tradičních výrobců dezinfekčních prostředků, obvazového materiálu nebo kontrolních systémů se těšili zájmu mnohých účastníků

 

Mnozí účastníci si odnášeli z kongresu materiály k dalšímu studiu portfolia firem

 

Výměna zkušeností a poznatků probíhala i během přestávky u kávy ve foyeru Kongresového centra

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *