Účast zástupců CSS na mezinárodním semináři „XVI.dni centrálnej sterilizácie a operačných sál“ na Slovensku v Patinciach.

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov, Spoločnosť prevencie nozokomiálnych nákaz, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava a Národný ústav srdcových a cievnych chorob  upořádali ve dnech 10.-12.11.2010 pro zdravotnické pracovníky odpovědné za sterilizaci zdravotnických pomůcek ve zdravotnických zařízeních a kontrolu účinku dezinfekce a sterilizace odbornou akci v Patinciach na jižním Slovensku. Na pozvání slovenských kolegů se jednání účastnili i zástupci České společnosti pro sterilizaci. Bohatý odborný program /viz archív Odborných akcí/ zaujal všechny účastníky a podnítil i bohatou diskusi a to i v různých otázkách a pohledech slovenských a českých odborníků. Na akci se prezentovali rovněž i mnohé firmy a to jak odbornými sděleními, tak i produkty pro zdravotnictví, resp. pro využití na sterilizačních pracovištích nebo operačních sálech. Zdárný průběh odborné akce podpořil i pestrý kulturní program a možnost využít bohaté nabídky Wellness centra a termálních koupelí, kterými jsou Patince již dlouho známé.

 

Po této a mnoha předcházejících společných bilaterálních akcích, přejeme slovenským kolegům mnoho zdaru v odborné práci a těšíme se na naše další společná setkání a jednání, jak ve Slovenské republice, tak i v České nebo přímo na Moravě. Vždyť sterilizace zdravotnických prostředků nezná hranic a vzájemné poznatky a zkušenosti mohou oběma stranám jen prospět.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *