Prezentace poznatků z vývojové laboratoře firmy gke-GmbH Germany opět v ČR.

Již historicky podruhé uspořádala firma Scherex s.r.o. ve spolupráci s firmou gke-GmbH Germany Českou společností pro sterilizaci dvě konference / Praha, Brno / na téma kontroly sterilizačních a mycích procesů. I přes momentálně nepříznivou situaci ve zdravotnictví se jich zúčastnilo více než  150 posluchaček a posluchačů z různých oblastí. Byly diskutovány základy procesů, předsterilizační příprava i některá kontroverzní témata spojená s touto problematikou. Jedním ze závěrů je i poznání, že existuje stále velmi mnoho procesů a postupů souvisejících s opakovanou sterilizací zdravotnických prostředků ve zdravotnických zařízeních, které bude třeba lépe poznat, pochopit a uvést v praxi. Firma Scherex s.r.o., jako exkluzivní zástupce  firmy gke-GmbH Germany v ČR, se bude  snažit  tomuto záměru napomoci. I Česká společnost pro sterilizaci se bude na uvedeném dle možností podílet a bude se snažit zpřístupnit včas nové informace široké zdravotnické veřejnosti na webu steril.cz. a na pořádaných vzdělávacích akcích. Všem přítomným děkujeme za účast a diskusi. 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *