Co přesně určuje F0-hodnota ( udávána v čase ) u sterilizace ? Prosím vysvětlit srozumitelněji, než vysoce odborné časopisy a normy. Děkuji

Parametr Fo je v podstatě ekvivalentní doba trvání reálné sterilizační expozice vlhkým teplem (párou) ve vztahu k době trvání ideální expozice při teplotě 121 °C. Udává se v minutách a na jeho stanovení existuje matematický integrační vzorec (viz např. předpis VYR-34 nebo Český lékopis).

Při výpočtu parametru Fo se vychází z toho, že:

1. Už i před dosažením ustálených sterilizačních podmínek v komoře sterilizátoru a začátkem odpočítávání času začíná přístroj sterilizovat.

2. Letalita sterilizačního postupu (míra sterilizačního účinku) stoupá se skutečnou teplotou sterilizace. Je-li jmenovitá teplota sterilizační expozice např. 121 °C, pak skutečná teplota v komoře sterilizátoru je vždy o něco vyšší (typicky 122 – 123 °C).

3. A nakonec i v počáteční fázi chládnutí sterilizovaného materiálu probíhá ještě jeho sterilizace.

Při zohlednění těchto reálných podmínek a po jejich dosazení do příslušného vzorce (lépe řečeno při průběžném měření skutečné teploty, času a také průběžném počítání parametru Fo) je možné zkrátit dobu sterilizace tím, že se ukončí právě v okamžiku, kdy parametr Fo dosáhne stanovenou hodnotu.

Sterilizaci s parametrem Fo je možné využít v laboratořích, kdy je potřebné (např. z důvodu termolability sterilizovaného materiálu) co nejvíce zkrátit čas sterilizace, současně ale dodržet stanovenou letalitu sterilizačního postupu.

Ve zdravotnictví je parametr Fo prakticky nevyužitelný, sterilizační parametry jsou napevno stanoveny vyhláškou č. 195/2005 Sb.

Ing. Zdeněk Švéda

BMT Medical Technogy s.r.o.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *