Dobrý deň! Chcela by som sa spýtať, v čom spočíva rozdiel medzi dvojstupňovou dezinfekciou a vyšším stupňom dezinfekcie.Ďakujem.

Oba pojmy definuje Vyhláška MZ ČR č. 195/2005 Sb. v příloze 3 a Standard ošetřovatelské péče – Dezinfekce zdravotnických prostředků…:

Vyšší stupeň dezinfekce (VSD) je určen pro zdravotnické prostředky (ZP), které nemohou být dostupnými metodami sterilizovány.

1.dekontaminace dezinfekčním přípravkem s virucidním účinkem, 2.čištění a oplach pitnou nebo upravenou vodou, 3.ponoření do nepoužitého pracovního roztoku dezinfekčního prostředku určeného pro VSD s doporučenou koncentrací a expozicí, 4.oplach sterilní vodou a aseptické osušení, 5.záznam do deníku dekontaminace, záznam do dokumentace pacienta.

Dvoustupňová dezinfekce je určena pro dekontaminaci vyšetřovacích flexibilních a rigidních digestivních endoskopů, postup je obdobný jako u vyššího st.dezinfekce, pouze závěrečný oplach se provádí upravenou vodou

Ivan Kareš

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *