Dobrý den, jaký máte názor na kočku(felinoterapii) na lůžkovém odd. LDN, zvíře volně pobíhá po oddělení, miska na žrádlo umístěná před vstupem do ordinace, pokud ano, tak existuje nějaká směrnice, která ošetřuje tuto záležitost, pokud ne, tak čím to legislativně zakázat kromě zákona č. 258/2000Sb. § 15 odst. 1. Děkuji Milena.

Je mi líto, ale k tématu nemám dost informací. Obrátil jsem se proto na organizaci provozující felinoterapii a jejich odpověď přetiskujeme v plném rozsahu:

„děkuji za přeposlaný dotaz a omlouvám se, že jsem neodpověděla obratem, ale mám internet doma.  Celá situace, pokud tzv. „felinoterapie“ probíhá tímto způsobem, je velice nešťastná. Určitě by bylo správné kontaktovat vedení LDN  a požádat je o sdělení, kdo tuto činnost v jejich zařízení provozuje, zdali je někde registrován, jaká očkování kočička prodělala a kdo je za její volný pohyb v prostoře LDN zodpovědný. V ČR pokud vím neexistuje žádný zákon, který by přesně vymezoval pojem „felinoterapie“. Nejsou ani zákonem předepsané zkoušky a povinná školení, ale osoba, která tuto činnost vykonává, se musí řídit platnými hygienickými  a veterinárními zákony platnými v ČR a interním řádem daného zařízení. S tímto zařízením by také měla mít uzavřenu ústní nebo písemnou dohodu o poskytování služby.

Chovatelé, kteří se věnují tzv. felinoterapii v NCHK procházejí pravidelným školením, účastní se seminářů, skládají se svými kočičkami zkoušky  a kromě jiného máme vypracovanou metodiku, kterou se řídí. Naprosto volný pohyb zvířete po zařízení je v naší metodice nepřípustný. Pracujeme metodou Návštěvní služby, tzn., že kočičky spolu se svými chovateli do zařízení docházejí, jsou stále pod dozorem, mají oblečen postoj, podušky, spolu se kterými jsou klientům vkládány do klína nebo na pohovku – podle přání klientů atd. Ve výše popsaném dotaze se ale patrně jedná o kočičku trvale umístěnou v zařízení. S tímto uspořádáním má zkušenosti např. DD v Kremnici na Slovensku, kde také mají své vlastní domácí kočky využívané v tzv. felinoterapii – snad by tedy mohli poradit lépe, než my.

Osobně se domnívám, že miska s krmením pro kočku by zcela jistě neměla být umístěna na volně přístupném místě – a to nejen kvůli klientům, ale i kvůli kočce samotné. Snad by tuto situaci mohly řešit i hygienické a provozní předpisy daného zařízení.

Omlouvám se, že nedovedu poradit lépe

D. Hypšová, vedoucí NCHK  a dobrovolník v NS“

——————————–

Případné další dotazy směřujte přímo na nchk@centrum.cz nebo dobrovolnik@fnmotol.cz

Ivan Kareš

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *