Dobrý den, může se desinfekční prostředek přelívat do jiného obalu (např. skleněné sterilní láhve, či do nesterilní ) v této láhvi uchovávat a z této láhve ředit? A pokud ne, tak dle jakého paragrafu to nelze prosím?

Dezinfekční prostředky mohou být skladovány a uchovávány zásadně v originálních obalech opatřených předepsanou etiketou se všemi povinnými údaji. Pokud je nutné z originálních obalů prostředky rozlévat do náhradních obalů ( a to jak koncentráty tak pracovní roztoky ) je nezbytné tyto náhradní obaly opatřit shodnou originální etiketou s předepsanými údaji včetně č.šarže, data exspirace, případně data přípravy pracovního roztoku a koncentrace. Zásadně nesmí být jako náhradní obaly použity obaly sloužící původně jako potravinářské!

Uvedené požadavky stanoví zákon č. 356/2003 Sb.  o chemických látkách a chemických přípravcích.

Ivan Kareš

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *