Dobrý den, chci se zeptat, zda se mohou stále používat vinylové rukavice. Bylo mi řečeno, že nechrání ruce tak jako latexové. Děkuji

Vinyl – může způsobovat alergické reakce (PVC), má dobrou odolnost proti chemikáliím a alkoholu. Za vlhka je kluzký a ve vinylových rukavicích budete mít slabší úchopovou jistotu.  Protože jako polymer je tvrdý a tuhý, přidávají se do něj různá změkčovadla a vinylové rukavice bez ohledu na tato změkčovadla jdou obtížněji natahovat. Tím jsou náchylnější k propíchnutí a natržení v tahu.Vinylové rukavice samozřejmě můžeme používat ve zdravotnictví, ale s ohledem na práci, kterou budeme vykonávat. Bariérová integrita je slabší než u ostatních rukavic, latexových nebo nitrilových.

Marcela Nutilová

 

1 thoughts on “Dobrý den, chci se zeptat, zda se mohou stále používat vinylové rukavice. Bylo mi řečeno, že nechrání ruce tak jako latexové. Děkuji”

 1. Studie účinnosti ochrany při používání
  Výsledky jednotlivých studií:

  1. Kerr LN, Boivin WS, Chaput MP a kol., září 2002. Účinek simulovaného klinického používání na odolnost vyšetřovacích vinylových a latexových rukavic. Journal of Testing and Evaluation 30(5): 415-420.

  Byla provedena studie 12-minutového simulovaného používání 100 vinylových a 100 latexových rukavic deseti laboranty, po čemž byly stanoveny míry propustnosti. Míry selhání: vinyl 35 %, latex 9 %

  2. Korniewicz DM, El-Masri M, Broyles JM a kol., duben 2002. Účinnost latexových a nelatexových zdravotnických vyšetřovacích rukavic při simulovaném používání. American Journal of Infection Control, 30(2): 133-8.

  Byla provedena studie simulovaného používání 1 988 rukavic z vinylu, 1 006 rukavic z vinylu/kopolymeru (základní materiál je vinyl), 1 052 rukavic z latexu a 1 464 rukavic z nitrilu. Míry selhání: vinyl a vi-nyl/kopolymer 8,2 %, latex 2,2 % a nitril 1,3 %

  3. Rego A, Roley L., říjen 1999. Ochranná funkce rukavic při používání: Latex a nitril lepší než vinyl. American Journal of Infection Control 27(5): 405-410.

  Po simulovaném používání byla posouzena propustnost 400 rukavic z vinylu, 300 rukavic z latexu s práš-kem, 100 rukavic z latexu bez prášku a 200 rukavic z nitrilu. Míry selhání: vinyl: 29,8 %, latex s práškem 2,3 %, latex bez prášku 0 %, nitril 2 %

  4. Douglas A, Simon R, Goddard M, 1997. Odolnost latexových a vinylových zdravotnických rukavic v klinickém prostředí. American Industrial Hygiene Association Journal 58: 672-676.

  Jde o kanadskou studii klinického používání ve více nemocnicích. Bylo posouzeno 816 nesterilních ruka-vic z vinylu, 640 rukavic z latexu s práškem a 674 rukavic z latexu bez prášku po používání v různých ne-mocničních odděleních. Míry selhání: vinyl: 28 %, latex s práškem 10,2 %, latex bez prášku 5,9 %

  5. Korniewicz D, Kirwin M, Cresci K, Tian Sing S, Tay Eng Choo J, Wool M, Larson E, 1994. Ochranná funkce vyšetřovacích rukavic: Dvojité versus jednoduché. APIC, American Journal Infection Control 22: 12-15.

  Účelem této studie bylo posoudit a srovnat používání jednoduchých dvojitých vinylových a latexových vy-šetřovacích rukavic. Simulovanému používání majícímu napodobovat činnosti při péči o pacienty bylo podrobeno 385 vinylových (199 jednoduchých a 186 dvojitých) a 501 latexových (290 jednoduchých a 211 dvojitých) rukavic. Míry selhání: vinyl (jednod.) 51,3 %, vinyl (dvoj.) 19,7 %, latex (jednod.) 4,1 % a latex (dvoj.) 3,8 %

  6. Korniewicz D, Kirwin M, Cresci K, Larson E. leden 1993. Propustnost latexových a vinylových vyšet-řovacích rukavic v klinickém prostředí s vysokým a nízkým rizikem. Am Ind Hyg Assoc Journal 54(1): 22-26.

  Bylo shromážděno 4 838 latexových a 1 008 vinylových rukavic používaných v nemocnici, naplněno 1 000 ml vody a byla sledována jejich propustnost. Míry selhání: vinyl 85,3 %, latex 18,4 %

  7. Olsen R, Lynch P, Coyle M, Cummings J, Bokete T, Stamm W, 21. 7. 1993. Vyšetřovací rukavice jako ochrana proti znečištění rukou v klinické praxi. JAMA 270(3): 350-353.

  Při této studii byly posuzovány ruce zdravotnických pracovníků a míry propustnosti rukavic po používání při běžných činnostech v nemocnicích, při nichž se předpokládá styk s mnoha patogenními organizmy. Mezi tyto činnosti patřilo zacházení s endotracheální trubicí, orální vyšetření a digitální rektální stimulace. Mikrobiální vyšetření rukou zdravotnických pracovníků ukázalo gram-negativní mikrobiální kontaminaci při používání vinylových rukavic 11 % a při používání latexových rukavic 2,3 %. Propustnost byla po po-užívání zjištěna u 42,6 % vinylových rukavic a u 8,6 % latexových rukavic. Účastníci sdělili, že si byli vě-domi propustnosti pouze ve 22 % z 32 případů, kdy byla propustnost později prokázána.

  8. Merchant V, Molinari J, Pickett T, duben 1992. Mikrobiální penetrace rukavic po používání při běž-ných dentálních procedurách. American Journal of Dentistry 5(2): 95-96.

  24 rukavic z vinylu, 40 rukavic z latexu s práškem a 40 rukavic z latexu bez prášku bylo používáno při mnoha různých dentálních procedurách. Pak byla posouzena jejich propustnost. Míry selhání: vinyl 83,3 %, latex s práškem 35 % a latex bez prášku 7,5 %

  9. Klein R, Party E, Gershey E, srpen 1990. Penetrace virů přes vyšetřovací rukavice. BioTechniques 9(2): 196-199.

  Při této studii bylo zjištěno, že vinylové (polyvinylchloridové – PVC) a polyetylenové (PE) rukavice nepo-skytují účinnou ochranu a navíc nejsou vhodné pro styk s etanolem. Míry selhání: PVC 22 % a PE 44 % a po styku se 70 % etanolem 56 %, resp. 94 %. Pouze 0,8 % latexových rukavic (1 ze 130) selhalo jak před tak po styku s etanolem.

  10. Korniewicz D, Laughon B, Cyr WH, Lytle CD, Larson E, duben 1990. Pronikání virů přes použité vi-nylové a latexové vyšetřovací rukavice. Journal of Clinical Microbiology 28(4): 787-788.

  Při této studii bylo 240 vinylových a 240 latexových vyšetřovacích rukavic podrobeno námaze při úkonech majících napodobit čtyři úrovně péče o pacienty. Testy pronikání viru PhiX174 ukázaly tyto míry selhání: vinyl 63 % a latex 7 %.

  11. Korniewicz D, Laughon B, Butz A, Larson E, květen – červen 1989. Nepropustnost vinylových a late-xových vyšetřovacích rukavic. Nursing Research 38(3) 144-146.

  S 315 vinylových a 330 latexových rukavic byly provedeny úkony mající simulovat asi 15 minutové klinické používání na jednotce intenzivní péče John Hopkins University. Před sundáním rukavic lékaři ponořili ruce do kapaliny obsahující Serratia marcescens. Pak byly jejich ruce zkoumány, zda na ně tyto organismy pronikly přes použité rukavice. Byl prokázán statisticky významný rozdíl. Míry selhání: vinyl 53 %, latex:3 %

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *