Prosím musí být zdravotnické prádlo práno v prádelně která má povolení prát pro zdravotnické účely? A tato prádelna má povolení prát zdravotnické prádlo od hygieny, nebo od textilního ústavu? Existuje nějaký certifikát co bych měla jako spotřebitel vyžadovat po prádelnách, ať se mi nestane, že to někde s prominutím šmudlají? A co mám přesně vyžadovat? Kdo tyto prádelny kontroluje a kdo má právo jim schvalovat provozní řád, když nespadají pod zdravotnická zařízení? Omlouvám se za řadu dotazů, jen si chci toto ujasnit. Děkuji Kratochvílová, Praha

Dle §18 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  je osoba provozující prádelnu povinna zdravotnické prádlo ze zdravotnického zařízení nebo ústavu sociální péče ukládat podle povahy znečištění, převážet, prát ho a zacházet s ním způsobem upraveným prováděcím právním předpisem – příloha č. 4 k vyhlášce MZ ČR č.195/2005 Sb., kterou se upravují  hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Dále je také provozovatel povinen prádelnu vybavit v souladu s výše uvedenou vyhláškou. Statní zdravotní dozor v prádelnách, které perou prádlo ze zdravotnických zařízení, provádějí pracovníci místně příslušných KHS.

Povinnost provozovatele prádelny, která pere zdravotnické prádlo, mít vypracovaný a schválený provozní řád není zmíněnou legislativou stanovena. Pokud je však prádelna provozována při zdravotnickém zařízení (např. nemocniční prádelna), je nezbytné, aby provozní řád prádelny byl nedílnou součástí provozního řádu takového zařízení.

Další informace naleznete např. na těchto stránkách:

www.tzu.cz/services/get_dokument.php?ID=840

www.apac.cz/

 

RNDr. R. Skaličková, KHS Zlín

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *