Dobrý den. Aby se dodrželo znění vyhlášky 195/2005 Sb. je nutné použití enzymů předcházet prostředkem s virucidním účinkem (kde se otření nepokládá za dezinfekci). Čili se enzym používá jako další vložená lázeň. Zajímalo by mne, zda-li je nutné používat enzym u endoskopů na všech těchto odděleních: gastroenterologie, kardiologie – jícnové ECHO, Plicní, Urologie, Centrální příjem – rektoskopie, ORL – rigidní, ORL – flexibilní, operačních sálech. Jinými slovy: zdali o použití enzymatického prostředku rozhoduje typ endoskopu ( rigidní, flexibilní), nebo druh činnosti, která se endoskopem provádí. Nebo se musí enzymatický prostředek používat u každé DSD a VSD. Děkuje: Martin Hlobil

Vyhláška MZ ČR č. 195/2005 Sb ve své příloze č.3 popisované úkony nespecifikuje detailně. Lze však vycházet z platného Standardu „dezinfekce zdravotnických prostředků ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče“ z května 2010, publikováno nakladatelstvím Verlag Dashöfer ve Standardech léčebných postupů a kvalita ve zdravotní péči, část VARIA/7:

při ruční dvoustupňové dezinfekci se 1)odstraní biologické zbytky otřením endoskopu buničinou s dezinfekčním roztokem (dezinfekčními ubrousky) s čistícími vlaastnostmi a virucidním účinkem. 2)Celý ZP ponoříme do čisticího nebo enzymatického přípravku tak, aby byly ponořené a naplněné všechny duté části. 3)Dodržíme doporučenou koncentraci a expozici přípravku. 4)Následuje mechanická očista pomocí kartáčků a oplach pitnou, eventuálně upravenou vodou a osušení. 5)ZP ponoříme do nepoužitého pracovního dezinfekčního roztoku s minimálně ABV spektrem účinnosti v doporučené koncentraci na předepsanou expoziční dobu. 6)Následuje závěrečný oplach upravenou vodou a osušení s odstraněním zbytků vody ze všech dutin.

Vyšší stupeň dezinfekce(VSD) v podstatě kopíruje předchozí popsaný postup s tím, že v bodě 5) použijeme pracovní roztok dezinfekčního prostředku určeného pro VSD(obměna se provádí dle návodu výrobce) a oplach dle bodu 6) provedeme sterilní vodou ve vysterilizované nádobě.

Ivan Kareš

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *