Dobrý den, k výkonu bronchoskopie je nutné použít co se týče pomůcek plášť sterilní nebo jednorázový? Děkuji

Platné léčebné standardy pro rigidní i flexibilní bronchoskopii vydané pod záštitou Čs.pneumologické společnosti požadavky na ochranné pomůcky blíže nespecifikují. Obecně je třeba vycházet ze znění Vyhl.MZ ČR č.195/2005 Sb. , která v § 7 odst.5 e) uvádí, že „pro operační výkony musí zdravotničtí pracovníci používat sterilní ochranný oděv, obuv vyčleněnou pouze pro dané pracoviště…;u ostatních výkonů, při kterýchje.. provedena komunikace s tělesnými dutinami, se ochranné pomůcky volí ve vztahu k výkonu, zátěži a riziku pro pacienta;“

Z uvedeného plyne, že musí takovéto požadavky stanovit vzhledem k možným rizikům výkonu ( operační bronchoskopie, biopsie a pod. ) přímo provádějící zdravotnické zařízení, nejlépe ve vlastním vytvořeném standardu.

Ivan Kareš

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *